Aktuelt frå Fjordbygg

Fjord terrasse med oppstart av første byggetrinn i 2021

The following is an excerpt.

– Vi er no klare til å byrje salet av det vi meiner vil verte svært attraktive bustadar, seier Rune Koppen, om utbyggingsprosjektet i Strand-feltet ytterst i Gamlevegen i Volda. Det har fått namnet «Fjord terrasse». Første byggesteg i 2021 vert tre blokker med i alt 15 leilegheiter, som skal byggast i den delen av feltet som ligg på nedsida av Gamlevegen.

Les meir