Kontakt tilsette i Fjordbygg AS om du har spørsmål som meklar (DNB Eiendom) ikkje kan svare på.