Kontakt Fjordbygg

Fjordbygg er eit utbyggingsselskap eigd av Koppen Industrier AS. Selskapet vart starta i 2014 for utbygging av Strandeigedomen i Volda kommune. Prosjektet vart vidareutvikla til det vi i dag kjenner som «Fjord terrasse».

Fjordbygg skal være ein totalleverandør av nøkkelferdige bustadar. Bustadane skal være innhaldsrike med kvalitetsprodukt, bygga skal settast opp i materialer som krev minimalt vedlikehald, og det skal være tilrettelagt med nødvendige fasilitetar som sikrer høg levestandard.


Kontaktinformasjon

Fjordbygg AS
Morkamyra 12, 6105 Volda
post@fjordbygg.no
Telefon: 70 04 59 90
Fjordbygg på Facebook


Fjordbygg kontaktpersonar

Kontakt tilsette i Fjordbygg AS om du har spørsmål som meklar (DNB Eiendom) ikkje kan svare på.


DNB Eiendom kontaktpersonar

DNB Eiendom har ansvar for sal i prosjektet. Klikk her for å ta kontakt med meklar og lese meir om prosjektet.


I skjema under kan du kontakte Fjordbygg AS om du har spørsmål som meglar (DNB Eiendom) ikkje kan svare på. Vi tek kontakt med deg.