Fjordbygg oversikt prosjekt

Fjord terrasse byggesteg 1 med oppstart i 2021 inneheld tre blokker med i alt 15 leilegheiter. Det første byggesteget skal byggast i den delen av feltet som ligg på nedsida av Gamlevegen.

Klikk her for å lese meir om Fjord terrasse og ta kontakt med meklar.

Etter planen skal Fjordbygg AS bygge i alt sju blokker med til saman 33 leilegheiter. Dette skal gjerast i to byggesteg. Først i feltet nedom Gamlevegen, og seinare kjem byggesteg to ovanfor vegen.

– Vi byrjar salet av leilegheiter i det første byggesteget i 2021, og når det er selt rundt halvparten av leilegheitene så byrjar vi bygginga, seier Rune Koppen. Fjordbygg AS har avgjort at salet skal skje gjennom meklar, og har valt DNB Eiendom til oppgåva.

Klikk her for å lese meir om Fjord Terrasse og ta kontakt med meklar.