– Byggetrinn 1 får oppstart i 2021

Prosjekt Fjord terrasse

Aktuelt frå Fjordbygg

Etter planen skal Fjordbygg AS bygge i alt sju blokker med til saman 33 leilegheiter.

Oversikt prosjektet

Fjord terrasse byggesteg 1 med oppstart i 2021 inneheld tre blokker med i alt 15 leilegheiter.

Samarbeidspartnarar

Fjordbygg AS samarbeider med fleire solide partnarar som leverer høg kvalitet.

Fjordbygg bygger bustader med høg kvalitet

Fjordbygg AS bygger bustadar for privatmarknaden og har som mål å levere innflytningsklare kvalitetsbustadar med høg standard og minimalt vedlikehald. Fjordbygg skal være ein totalleverandør av nøkkelferdige bustadar.

Bustadane skal være innhaldsrike med kvalitetsprodukt, bygga skal settast opp i materialer som krev minimalt vedlikehald, og det skal være tilrettelagt med nødvendige fasilitetar som sikrer høg levestandard.

Fjord terrasse byggesteg 1 med oppstart i 2021 inneheld tre blokker med i alt 15 leilegheiter. Det første byggesteget skal byggast i den delen av feltet som ligg på nedsida av Gamlevegen.

– Dette er sentrumsnært, men samstundes landleg. I kombinasjon med denne fantastiske utsikta, så har vi tre faktorar som ikkje mange andre har, seier Rune Koppen i Fjordbygg AS og ser ut over Voldsfjorden.

Etter planen skal Fjordbygg AS bygge i alt sju blokker med til saman 33 leilegheiter. Dette skal gjerast i to byggesteg. Først i feltet nedom Gamlevegen, og seinare kjem byggesteg to ovanfor vegen.

– Vi byrjar salet av leilegheiter i det første byggesteget i 2021, og når det er selt rundt halvparten av leilegheitene så byrjar vi bygginga, seier Rune Koppen. Fjordbygg AS har avgjort at salet skal skje gjennom meklar, og har valt DNB Eiendom til oppgåva.

Klikk her for å lese meir om Fjord terrasse og ta kontakt med meklar.

Kontakt oss
Sende ein førespurnad om varer, prisar og leveringstid

  Har du spørsmål knytta til prosjektet, ikkje nøl med å ta kontakt

  Kontaktinformasjon
  Adresse: Morkamyra​ 12, 6105 VOLDA
  E-post: post@fjordbygg.no
  Telefon: 700 45 990

  Opningstider
  Mandag – Fredag: kl 08:00 – 17:00
  Laurdag: kl 09:00 – 14:00
  Søndag: Stengt